De kassen worden voor 75% verwarmd door de WKK-installatie (warmtekrachtkoppeling), die behalve warmte voor de kassen ook elektriciteit levert aan het elektriciteitsnet. De vrijkomende CO2 wordt in de kassen geblazen en zorgt voor extra groei van de gewassen. De overige warmte wordt opgewekt door een houtgestookte verwarmingsinstallatie (verbrandt versnipperd afvalhout).